कमल गाउँपालिका वार्ड न ६

वडा अध्यक्ष : नरेन्द्र भट्टराई ९८५२६८३३९३

वडा सचिव : गौरी शंकर ओली ९८४२७६३८५५

Population: 
6673
Ward Contact Number: 
9842763855