कमल गाउँपालिका वार्ड न २

वडा अध्यक्ष : तारानाथ न्यौपाने  ९८४४६७७२२८

सचिव: पर्शराम फुयाल ९८४४०३१२०५

Population: 
6662
Ward Contact Number: 
9844677228