FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्झौता गर्न आउने समबन्धमा

७६/७७ 06/22/2020 - 16:21 PDF icon CCF_000045.pdf

सिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

७६/७७ 06/18/2020 - 15:22 PDF icon CCF_000040.pdf

स्यानीटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/05/2020 - 18:06 PDF icon स्यानीटरी प्याड खिरद सूचना.pdf

Invitation for online Bids

७६/७७ 05/15/2020 - 12:42 PDF icon Scan May 15, 2020.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 03/20/2020 - 17:29

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

७६/७७ 03/12/2020 - 15:31 PDF icon CCF_000302.pdf

सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 03/02/2020 - 16:44 PDF icon CCF_000274.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

७६/७७ 03/02/2020 - 16:40 PDF icon CCF_000275.pdf

सिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

७६/७७ 03/01/2020 - 17:03 PDF icon CCF_000264.pdf

बोलपत्र आवहानको सूचना (Invitation for Bid)

७६/७७ 02/27/2020 - 15:57 PDF icon notice.pdf

सिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 02/23/2020 - 16:51 PDF icon CCF_000227.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खुल्ने सम्बन्धि आशयको सूचना

७६/७७ 02/21/2020 - 14:35 PDF icon CCF_000221.pdf

सिलबन्दी बोलपत्रको प्रविधिक पक्ष सफल हुने बोलपत्रदाताहरुको लागि सूचना

७६/७७ 02/12/2020 - 17:42 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव.pdf

सिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 02/09/2020 - 17:13 PDF icon CCF_000199.pdf

बोलपत्र आवहानको सूचना

७६/७७ 02/09/2020 - 15:43 PDF icon notice.pdf

Pages