FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउपत्र/ बोलपत्रहरु स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 01/24/2020 - 19:58

सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 01/21/2020 - 13:22 PDF icon CCF_000168.pdf

Invitation for bid

७६/७७ 01/14/2020 - 16:03 PDF icon Invitation for bid2.pdf

Invitation for Bid

७६/७७ 01/08/2020 - 12:31 PDF icon notice.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

७६/७७ 01/06/2020 - 13:51 PDF icon CCF_000136.pdf

Invitation for Bids

७६/७७ 01/05/2020 - 11:19 PDF icon Invitation for Bid.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

७६/७७ 01/02/2020 - 15:08 PDF icon CCF_000132.pdf

सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 12/30/2019 - 11:57 PDF icon CCF_000124.pdf

कार्यादेश सम्बन्धमा

७६/७७ 12/27/2019 - 13:50 PDF icon CCF_000122.pdf

मोटरसाइकल खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 12/27/2019 - 13:07 PDF icon CCF_000121.pdf

सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 12/26/2019 - 15:15 PDF icon CCF_000117.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 12/25/2019 - 18:43 PDF icon आसयको सूचना.pdf

सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 12/25/2019 - 11:28 PDF icon CCF_000104.pdf

Invitation for Bid

७६/७७ 12/23/2019 - 13:10 PDF icon notice.pdf

Invitation for Bid

७६/७७ 12/17/2019 - 12:52 PDF icon CCF_000079.pdf

Pages