ग्यालरी

कमल गाउँपालिकाको आयोजना र भुकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (NSET) द्वारा (USAID/OFDA) को प्राविधिक सहयोगमा भुकम्प प्रतिरोधि भवन निर्माण सम्बन्धि ७ दिने डकर्मि तालिम संचालन भइरहेको छ। तालिम २०७५/०३/१४ देखि २० गते सम्म कमल गाउँपालिकामा संचालन हुदै छ ।

मिति: 07/03/2018 - 13:07
मिति: 06/28/2018 - 12:17
मिति: 04/24/2018 - 15:12
मिति: 04/19/2018 - 13:22

Pages