FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मृत्यु प्रमाणितका लागि निवेदन नमुना (पशु) ७६/७७ 09/22/2019 - 16:40 PDF icon मृत्यु प्रमाणितका लागि निवेदन नमुना (पशु).pdf
पशु विमा मुचु्ल्का फारम ७६/७७ 09/22/2019 - 13:45 PDF icon पशु विमा मुचु्ल्का फारम.pdf
पशु तथा पंक्षी पालन व्यवसायिक फार्म दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरू ७६/७७ 09/22/2019 - 13:44 PDF icon पशु तथा पंक्षी पालन व्यवसायिक फार्म दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरू.pdf
पशु तथा पंक्षी पालन कृषक समुह दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरू ७६/७७ 09/22/2019 - 13:37 PDF icon पशु तथा पंक्षी पालन कृषक समुह दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरू.pdf
योजना संचालनका लागि आवश्यक कागजातहरु ७५/७६ 12/03/2018 - 12:13 PDF icon yojana sanchalan ka lagi aawasyak kagjat haru.pdf
पशु सेवा शाखाको अनुदान कार्यक्रम माग गर्ने निवेदन ७५/७६ 08/28/2018 - 11:55 PDF icon 002.pdf
assistant sub engineer दरखास्त फारम ७४/७५ 05/10/2018 - 11:59 PDF icon assistant sub engineer दरखास्त फारम download गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस.pdf
अनुसूची – २८ सार्वजनिक परीक्षण फाराम ७४/७५ 04/18/2018 - 13:20 PDF icon अनुसूची – २८ सार्वजनिक परीक्षण फाराम.pdf
अनुसूची – १३ खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम ७४/७५ 04/18/2018 - 13:16 PDF icon अनुसूची – १३ खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम.pdf
सार्वजनिक परीक्षण तथा खर्च सार्वजनिक गर्दाको उपस्थिति विवरण फारम ७४/७५ 04/18/2018 - 13:11 PDF icon सार्वजनिक परीक्षण तथा खर्च सार्वजनिक गर्दाको उपस्थिति विवरण फारम.pdf
भर्पाई फारम ७४/७५ 04/18/2018 - 13:02 PDF icon भर्पाई फारम.pdf
डोर हाजिरी फारम ७४/७५ 04/18/2018 - 12:57 PDF icon डोर हाजिरी फारम.pdf
अनुगमन फारम ७४/७५ 04/18/2018 - 12:32 PDF icon anugaman11122019.pdf