कमल गाउँपालिका वार्ड न ७

वडा अध्यक्ष : पृथ्वीपति राई ९८५२६७५६९१

वडा सचिव : प्रविन राई ९८०४९८३२४०

Population: 
8425
Ward Contact Number: 
9804983240