सूचना तथा समाचार

मोबाइल एप(Mobile App) Lunch

कमल गाउँपालिकाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहयोगमा मोबाइल एप(Mobile App) Lunch गरेको छ । यस एपमा सुझाव तथा गुनासो, समस्या दर्ता, हाम्रो बारेमा, सेवाहरु, कार्यक्रम तथा परियोजना, सूचना तथा जानकारी, वडा विवरण, महत्वपूर्ण स्थान र आपत्कालीन सम्पर्क नम्बरको विवरण राखिएको छ ।

Pages