FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्वन्धी आशयको सूचना ।

८०/८१ 12/04/2023 - 21:22

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

८०/८१ 11/27/2023 - 10:26

Invitation for Electronic Bids (Supply and Delivery of Medicines & Surgical Items)

८०/८१ 11/05/2023 - 11:23

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्वन्धी आशयको सूचना ।

८०/८१ 11/01/2023 - 16:51

INVITATION FOR ELECTRONIC BIDS ( Construction Of Lakhanpur Primary Health Post Building Ward No-6 , Construction Of Open GYM and Covered Hall ward-4 , Construction Of Black Topped Road from parsai chowk to Baigundhura connecting road Ward no 1 )

८०/८१ 11/01/2023 - 11:21

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

८०/८१ 10/16/2023 - 16:59

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्वन्धी आशयको सूचना ।

८०/८१ 10/14/2023 - 09:38

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

८०/८१ 10/06/2023 - 10:39

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

८०/८१ 10/04/2023 - 16:30

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्वन्धी आशयको सूचना

८०/८१ 10/02/2023 - 19:03 PDF icon वोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्वन्धी आशयको सूचना .pdf

Invitation for Electronic Bids

८०/८१ 09/18/2023 - 11:55

Invitation for Electronic Bids ( Procurement of Stationery and Printing Materials , Supply and Delivery of Medicines )

८०/८१ 09/15/2023 - 14:36

Invitation for electronic bids

८०/८१ 09/01/2023 - 15:22

हाटबजार सेवा शुल्क संकलनका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७९/८० 07/04/2023 - 11:05

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

७९/८० 06/04/2023 - 16:21

Pages