FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

खरिद सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 04/13/2022 - 15:46 PDF icon खरिद सम्बन्धी सूचना ।.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । (Provide, supply and Installation of children playing)

७८-७९ 03/21/2022 - 10:57 PDF icon Scan1.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । (Construction Of Toilet in sarswati ma.vi. ward no 7)

७८-७९ 03/21/2022 - 10:52 PDF icon Scan.pdf

प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७८-७९ 03/16/2022 - 14:26 PDF icon pras.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७८-७९ 02/28/2022 - 11:11 PDF icon Scan.pdf

प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७८-७९ 02/24/2022 - 12:55 PDF icon lakki.pdf

प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७८-७९ 02/21/2022 - 11:44 PDF icon prastawana.pdf

प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७८-७९ 02/20/2022 - 14:26 PDF icon प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना.pdf

Invitation for Sealed Quotation (आवश्यक मालसामानको प्रयोगबाट ठेला निर्माण गरी सप्लाई गर्ने काम)

७८-७९ 02/07/2022 - 10:42 PDF icon Invitation for Sealed Quotation (आवश्यक मालसामानको प्रयोगबाट ठेला निर्माण गरी सप्लाई गर्ने काम).pdf

Invitation For Electronic Bids

७८-७९ 02/04/2022 - 10:47 PDF icon Adobe Scan 4 Feb 2022.pdf

Invitation For Electronic Bids

७८-७९ 02/01/2022 - 10:44

प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७८-७९ 02/01/2022 - 10:42

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७८-७९ 01/26/2022 - 11:31

दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७८-७९ 01/26/2022 - 11:29

Invitation for Sealed Quotation (आवश्यक मालसामानको प्रयोगबाट ठेला निर्माण गरी सप्लाई गर्ने काम)

७८-७९ 01/21/2022 - 11:53 PDF icon notice.pdf

Pages