FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा ।

७७/७८ 04/12/2021 - 05:51

प्रस्ताव स्विकृतिको लागि आशयको सूचना

७७/७८ 04/07/2021 - 16:46 PDF icon CCF_000904.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोलने सम्बन्धमा ।

७७/७८ 04/04/2021 - 11:26 PDF icon CCF_000875.pdf

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 04/02/2021 - 14:29 PDF icon CCF_000872.pdf

Request for Quotation for the Construction Works

७७/७८ 03/24/2021 - 10:37 PDF icon CCF_000813.pdf

सर्भर खरिदका लागि शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 03/21/2021 - 11:09 PDF icon server.pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

७७/७८ 03/18/2021 - 17:53 PDF icon 161810940_137281354896368_6227213557158106850_n.pdf

सुचिकृत हुन आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 03/05/2021 - 14:26 PDF icon CCF_000742.pdf

सुचिकृत हुन आव्हान गरिएको सूचना ।

७७/७८ 03/05/2021 - 14:24

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

७७/७८ 02/26/2021 - 14:21 PDF icon CCF_000722.pdf

Invitation For Bids: First date of publication: 2077/11/07

७७/७८ 02/19/2021 - 11:05 PDF icon Tender Notice.pdf

15 Bed Hospital Bid Opening Muchulka

७७/७८ 02/14/2021 - 20:38 PDF icon 15 Bed Hospital Bid Opening Muchulka.pdf

१, ३ र ४ नं. वार्ड कार्यालय भवन निर्माणको ठेक्का खोलिएको मुचुल्ला

७७/७८ 02/10/2021 - 12:19 PDF icon CCF_0002.pdf, PDF icon CCF.pdf, PDF icon CCF_0001.pdf

वोलपत्र कागजात संसोधन सम्बन्धमा ।

७७/७८ 02/04/2021 - 15:55 PDF icon CCF_000662.pdf

वैंक जमानत (Bid Bond) फुकुवा सम्बन्धमा ।

७७/७८ 02/03/2021 - 19:38 PDF icon वैंक जमानत.PDF

Pages