FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation For Electronic Bids for Construction Of Blacktop Road

७७/७८ 10/11/2021 - 10:52 PDF icon CCF_001284.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७७/७८ 10/11/2021 - 10:37 PDF icon CCF_001282.pdf

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

७७/७८ 10/10/2021 - 15:49 PDF icon CCF_001283.pdf

प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

७७/७८ 10/03/2021 - 10:26 PDF icon CCF_001275.pdf

प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७७/७८ 09/30/2021 - 19:07

प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

७७/७८ 09/29/2021 - 10:22 PDF icon CCF_001273.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खुल्ने सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 09/09/2021 - 16:16 PDF icon CCF_001218.pdf

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

७७/७८ 09/06/2021 - 16:39

Invitation For Electronic Bids for Construction Of Blacktop Road

७७/७८ 08/29/2021 - 12:01 PDF icon CCF_001193.pdf

प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

७७/७८ 08/27/2021 - 12:32 PDF icon CCF_001188.pdf

Invitation for electronic bids . Construction Of RCC Box Culvert In Campa Bazer, Construction Of Black Top Road In Kerkha

७७/७८ 08/25/2021 - 13:07 PDF icon CCF_001173.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( चौथो पटक प्रकाशित )

७७/७८ 08/19/2021 - 11:58 PDF icon CCF_001154.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ( चौथो पटक प्रकाशित )

७७/७८ 08/19/2021 - 11:58 PDF icon CCF_001154.pdf

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेसम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 08/19/2021 - 11:44 PDF icon CCF_001150.pdf

सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा ।

७७/७८ 08/17/2021 - 16:50 PDF icon CCF_001146.pdf

Pages