FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विज्ञापन र स्थानीय पूर्वाधार शुल्क सम्बन्धी शिल्बन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

८०/८१ 06/28/2024 - 11:46 PDF icon scan06282024.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा ।

८०/८१ 06/11/2024 - 13:43

Invitation for electronic bids ( Construction of Administrative Building )

८०/८१ 06/10/2024 - 18:35

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

८०/८१ 06/07/2024 - 22:08

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

८०/८१ 05/17/2024 - 11:02 PDF icon scan05172024.pdf

Invitation for electronic bids (Supply and Delivery of roofing color C G I sheet, Roof Ridge Cover and well seasoned bamboo)

८०/८१ 05/09/2024 - 16:36

Invitation for electronic bids (Construction of Mahendra ratna school canteen and block works)

८०/८१ 05/08/2024 - 13:43 PDF icon scan05082024.pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्वन्धी आशयको सूचना ।

८०/८१ 05/06/2024 - 14:35

INVITATION FOR SEALED QUOTATION (Supply and Delivery of roofing color C.G.I sheet, Roof Ridge Cover and wellseasoned bamboo)

८०/८१ 04/14/2024 - 18:58

प्रस्ताव स्वीकृती गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

८०/८१ 04/10/2024 - 20:16

शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

८०/८१ 04/10/2024 - 17:27

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

८०/८१ 04/07/2024 - 18:00

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

८०/८१ 04/02/2024 - 11:02 PDF icon aasaya04022024.pdf

INVITATION FOR ELECTRONIC BIDS : Procurement, Supply and Delivery of Tractor (4WD) , Rotavator and Combine Harvester (Rubber Track))

८०/८१ 03/28/2024 - 12:22 PDF icon NOtice (1).pdf

Invitation for Electronic Bids

८०/८१ 02/27/2024 - 15:28 PDF icon notice02272024.pdf

Pages