FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा (कृषि कार्यक्रम)

७९/८० 01/23/2023 - 12:57 PDF icon 001 (11).pdf

दरभाउ स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 01/14/2023 - 07:32 PDF icon CamScanner 01-13-2023 17.01.pdf

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 01/02/2023 - 15:54 PDF icon 002 (10).pdf

बिद्युतिय शीलबन्दी दरभाउपत्र आहनको सूचना । Procurement Of General Human Medicine & Surgical Items

७९/८० 12/11/2022 - 14:59 PDF icon notice pdf (1).pdf

बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना (Construction of Asphalt Concrete Road including Structure Works on Campa- Chhatta chowk-Samayagadh to Sunara connecting Road, Ward no 2 )

७९/८० 12/09/2022 - 16:44 PDF icon NOtice Campa to samaygadh.pdf

स्थानीय पूर्वाधार शुल्क सम्बन्धी शिल्बन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७९/८० 11/23/2022 - 12:23 PDF icon 002 (7).pdf

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 11/13/2022 - 12:14 PDF icon 312848210_656154142808263_157919358942675642_n.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 10/19/2022 - 13:26 PDF icon 002 (4).pdf

प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७९/८० 10/17/2022 - 11:34 PDF icon 001 (2).pdf

स्थानीय पूर्वाधार शुल्क सम्बन्धी शिल्बन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७९/८० 10/16/2022 - 13:37 PDF icon 002 (2).pdf

सिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

७९/८० 09/30/2022 - 12:19 PDF icon Adobe Scan 30 Sep 2022.pdf

दरभाउपत्र फारम खरिद गर्ने अन्तिम मिति परिवर्तन सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 09/19/2022 - 09:37 PDF icon दरभाउपत्र फारम खरिद गर्ने अन्तिम मिति परिवर्तन सम्बन्धी सूचना ।.pdf

सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा ।

७९/८० 09/06/2022 - 11:49 PDF icon 001.pdf

आ.ब. २०७९/८० को लागि प्रदेस समपुरक र तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिका लाई प्राप्त आयोजना को बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना।

७९/८० 09/05/2022 - 16:50 PDF icon CamScanner 09-04-2022 16.46.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 09/05/2022 - 14:27 PDF icon 003.pdf

Pages