FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

७९/८० 09/30/2022 - 12:19 PDF icon Adobe Scan 30 Sep 2022.pdf

दरभाउपत्र फारम खरिद गर्ने अन्तिम मिति परिवर्तन सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 09/19/2022 - 09:37 PDF icon दरभाउपत्र फारम खरिद गर्ने अन्तिम मिति परिवर्तन सम्बन्धी सूचना ।.pdf

सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा ।

७९/८० 09/06/2022 - 11:49 PDF icon 001.pdf

आ.ब. २०७९/८० को लागि प्रदेस समपुरक र तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिका लाई प्राप्त आयोजना को बोलपत्र आवहान सम्बन्धि सूचना।

७९/८० 09/05/2022 - 16:50 PDF icon CamScanner 09-04-2022 16.46.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 09/05/2022 - 14:27 PDF icon 003.pdf

सडक कालोपत्रे गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र अवहानको सूचना ।

७९/८० 09/01/2022 - 10:59 PDF icon Notice 2,3,4,5,6 and 7 PDf.pdf

सडक मर्मत सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान को सुचना ।

७९/८० 09/01/2022 - 10:58 PDF icon 1 Notice 2079 080.pdf

स्थानीय पूर्वाधार शुल्क सम्बन्धी शिल्बन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (तेस्रो पटक प्रकाशित) ।

७९/८० 08/22/2022 - 15:13 PDF icon jpg2pdf.pdf

स्थानीय पूर्वाधार शुल्क सम्बन्धी शिल्बन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित) ।

७९/८० 08/03/2022 - 13:34 PDF icon ilovepdf_merged.pdf

स्थानीय पूर्वाधार शुल्क सम्बन्धी शिल्बन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७८-७९ 07/07/2022 - 11:12 PDF icon sadak_0001_0001.pdf

हाटबजार सेवा शुल्क सम्बन्धी सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा ।

७८-७९ 07/06/2022 - 11:06 PDF icon सच्याइएको_0001.pdf

हाटबजार सेवा शुल्क सम्बन्धी शिल्बन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७८-७९ 07/04/2022 - 13:07 PDF icon सिल्वन्दी_0001.pdf

स्यानिटरी प्याड सामाग्री खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७८-७९ 05/30/2022 - 17:46 PDF icon sanitary pad.pdf

खरिद सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 04/13/2022 - 15:46 PDF icon खरिद सम्बन्धी सूचना ।.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । (Provide, supply and Installation of children playing)

७८-७९ 03/21/2022 - 10:57 PDF icon Scan1.pdf

Pages