FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

क्वारेन्टाइनमा खाना खाजा खुवाउने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको

७७/७८ 09/23/2020 - 14:44 PDF icon CCF_000252.pdf

Invitation For Sealed Quotation for the Construction OF Black Top Road From Kata Chauk To Tinpaini Sadak Ward No.6

७७/७८ 09/16/2020 - 12:32 PDF icon Invitation for Sealed Quotations.pdf

Invitation For Electronic Bids for Construction OF Ward Office Building (Ward No. 5)

७७/७८ 09/11/2020 - 18:31 PDF icon Compile Notice.pdf

Request for Sealed Quotation

७७/७८ 08/31/2020 - 16:48 PDF icon CCF_000204.pdf

Invitation For Electronic Bids for Construction Of Mahendra Ratna School Building (Block A&B)

७७/७८ 08/30/2020 - 09:28 PDF icon Invitation For Electronic Bids.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 08/11/2020 - 16:54 PDF icon CCF_000180.pdf

सम्झौता गर्न आउने समबन्धमा

७७/७८ 08/11/2020 - 15:03 PDF icon CCF_000177.pdf

सम्झौता गर्न आउने समबन्धमा

७७/७८ 08/11/2020 - 15:02 PDF icon CCF_000176.pdf

ठेक्का रद्द गर्ने सम्बन्धमा

७७/७८ 08/04/2020 - 16:03 PDF icon CCF_000165.pdf

सिलवन्दी वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

७७/७८ 08/04/2020 - 14:44 PDF icon CCF_000164.pdf

सूचना संसोधन सम्वन्धमा

७७/७८ 07/26/2020 - 20:18 PDF icon CCF_000146.pdf

सूचना संसोधन सम्वन्धमा

७७/७८ 07/25/2020 - 19:22

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 07/25/2020 - 19:16 PDF icon हाटबजार ठेक्का.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा

७६/७७ 07/08/2020 - 12:55 PDF icon CCF_000105.pdf

सम्झौता गर्न आउने समबन्धमा

७६/७७ 06/22/2020 - 16:21 PDF icon CCF_000045.pdf

Pages