FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
म.ले.प. फारमहरु ८०/८१ 08/07/2023 - 15:39 उपलब्ध छैन
दरखास्त फारम ७९/८० 01/29/2023 - 10:52 PDF icon Darkhsta faram_0 (1) (1).pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्रको लागि दिइने दरखास्त ७७/७८ 10/22/2021 - 11:38 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्रको लागि दिइने दरखास्त.pdf
लोक सेवा तयारी कक्षामा सहभागिताका लागि आवेदन फारम ७७/७८ 02/03/2021 - 19:35 PDF icon CamScanner 02-03-2021 11.54_3.pdf
माछाका भुरा वितरण कार्यक्रम सम्बन्धि सूचनाको आवेदन फारम ७७/७८ 02/01/2021 - 11:57 PDF icon CCF_000645.pdf
उन्नत गाईका कोरेली वितरण कार्यक्रमका लागी आवेदन फारम ७७/७८ 02/01/2021 - 11:34 PDF icon CCF_000639.pdf
उद्यम विकास सहजकर्ता पदमा सेवा करारको लागी दरखास्त फारम ७७/७८ 11/06/2020 - 11:45 PDF icon CCF_000355.pdf
मौजुदा सुचीमा दर्ता फारम ७७/७८ 09/29/2020 - 11:59 PDF icon CCF_000278.pdf
प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्तिका लागि दरखास्त फारम ७७/७८ 08/06/2020 - 08:28 PDF icon प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्तिका लागि दरखास्त फारम.pdf
दोभाषे तालिम सम्बन्धी सूचना र आवेदन फारम ७६/७७ 03/12/2020 - 14:14 PDF icon CCF_000300.pdf
इलेक्ट्रिक च्यापकटर अनुदान फारम ७६/७७ 02/19/2020 - 13:17 PDF icon इलेक्ट्रिक-च्यापकटर-अनुदान-फारम.pdf
व्यवस्थित मासु पसल अनुदान फारम ७६/७७ 02/19/2020 - 13:16 PDF icon मासु-पसल-अनुदान-फारम.pdf
प्राविधिक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी पदको सेवा करारको लागि दरखास्त फारम ७६/७७ 02/18/2020 - 13:08 PDF icon Darkhsta faram_0 (1) (1).pdf
व्यवशाय प्रवर्धन घुम्ति कोष संचालन कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव आव्हानको सूचना र अनुसुची फारम हरु ७६/७७ 01/31/2020 - 12:26 PDF icon कृषि.pdf, PDF icon पशु.pdf
हिउदे घास अनुदानको लागि निवेदनको ढाँचा ७६/७७ 12/18/2019 - 14:39 PDF icon CCF_000091.pdf
बसाई सराईको सूचना फारम ७६/७७ 12/10/2019 - 13:34 PDF icon बसाई सराईको सूचना फारम.pdf
सम्बन्ध विच्छेदको सूचना फारम ७६/७७ 12/10/2019 - 13:14 PDF icon सम्बन्ध विच्छेदको सूचना फारम.pdf
जन्मको सुचना फारम ७६/७७ 12/10/2019 - 13:14 PDF icon जन्मको सुचना फारम.pdf
नाता प्रमाणित निवेदन ७६/७७ 12/10/2019 - 13:13 PDF icon नाता प्रमाणित निवेदन.pdf
नागरिकताको सिफारिसको निवेदन फारम ७६/७७ 12/10/2019 - 13:12 PDF icon नागरिकताको सिफारिसको निवेदन फारम.pdf
मृत्यको सूचना फारम ७६/७७ 12/10/2019 - 13:10 PDF icon मृत्यको सूचना फारम.pdf
चार किल्ला प्रमाणितको लागि निवेदन फारम ७६/७७ 12/10/2019 - 12:45 PDF icon चार किल्ला प्रमाणितको लागि निवेदन फारम.pdf
घर बाटो प्रमाणित गर्ने निवेदन फारम ७६/७७ 12/10/2019 - 12:44 PDF icon घर बाटो प्रमाणित गर्ने निवेदन फारम.pdf
सिफारिसको लागि निवेदन फारम ७६/७७ 12/10/2019 - 12:37 PDF icon सिफारिसको लागि निवेदन फारम.pdf
अमिन पदमा करार सेवाको लागि दरखास्त आह्वानको सूचना ७६/७७ 11/26/2019 - 11:15 PDF icon CCF_000010.pdf
मृत्यु प्रमाणितका लागि निवेदन नमुना (पशु) ७६/७७ 09/22/2019 - 16:40 PDF icon मृत्यु प्रमाणितका लागि निवेदन नमुना (पशु).pdf
पशु विमा मुचु्ल्का फारम ७६/७७ 09/22/2019 - 13:45 PDF icon पशु विमा मुचु्ल्का फारम.pdf
पशु तथा पंक्षी पालन व्यवसायिक फार्म दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरू ७६/७७ 09/22/2019 - 13:44 PDF icon पशु तथा पंक्षी पालन व्यवसायिक फार्म दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरू.pdf
पशु तथा पंक्षी पालन कृषक समुह दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरू ७६/७७ 09/22/2019 - 13:37 PDF icon पशु तथा पंक्षी पालन कृषक समुह दर्ताको लागि आवश्यक कागजातहरू.pdf
योजना संचालनका लागि आवश्यक कागजातहरु ७५/७६ 12/03/2018 - 12:13 PDF icon yojana sanchalan ka lagi aawasyak kagjat haru.pdf
पशु सेवा शाखाको अनुदान कार्यक्रम माग गर्ने निवेदन ७५/७६ 08/28/2018 - 11:55 PDF icon 002.pdf
अनुसूची – २८ सार्वजनिक परीक्षण फाराम ७४/७५ 04/18/2018 - 13:20 PDF icon अनुसूची – २८ सार्वजनिक परीक्षण फाराम.pdf
अनुसूची – १३ खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम ७४/७५ 04/18/2018 - 13:16 PDF icon अनुसूची – १३ खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम.pdf
सार्वजनिक परीक्षण तथा खर्च सार्वजनिक गर्दाको उपस्थिति विवरण फारम ७४/७५ 04/18/2018 - 13:11 PDF icon सार्वजनिक परीक्षण तथा खर्च सार्वजनिक गर्दाको उपस्थिति विवरण फारम.pdf
भर्पाई फारम ७४/७५ 04/18/2018 - 13:02 PDF icon भर्पाई फारम.pdf
डोर हाजिरी फारम ७४/७५ 04/18/2018 - 12:57 PDF icon डोर हाजिरी फारम.pdf
अनुगमन फारम ७४/७५ 04/18/2018 - 12:32 PDF icon anugaman11122019.pdf