FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ. व. २०७७/७८ को वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ७७/७८ 10/08/2021 - 10:58 PDF icon समिक्षा प्रतिवेदन.pdf
कमल बुलेटिन वर्ष ३ अंक ३ ७७/७८ 09/21/2021 - 15:22 PDF icon कमल बुलेटिन.pdf
आ. व. २०७७।७८ दोस्रो चौमासिक समिक्षा प्रतिवेदन ७७/७८ 04/27/2021 - 12:49 PDF icon आ. व. २०७७।७८ दोस्रो चौमासिक समिक्षा प्रतिवेदन_compressed (1).pdf
कमल बुलेटिन वर्ष ३ अंक २ ७७/७८ 04/22/2021 - 13:19 PDF icon कमल बुलेटिन वर्ष ३ अंक २_.pdf
यस कमल गाउँपालिकामा दर्ता भएका टोल विकास संस्थाहरुको विवरण ७७/७८ 04/22/2021 - 11:56 PDF icon CCF_000938.pdf
आ व २०७८।७९ को लागि राजश्व परामर्श समितिको राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन २०७७ ७७/७८ 04/19/2021 - 07:24 PDF icon आ व २०७८।७९ को लागि राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७७.pdf
आ व २०७७।७८ को लागि राजश्व परामर्श समितिको राजश्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन २०७६ ७७/७८ 03/28/2021 - 16:10 PDF icon आ व २०७७।७८ को लागि राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७६.pdf
कमल बुलेटिन वर्ष ३ अंक १ ७९-८० 01/08/2021 - 14:18 PDF icon कमल बुलेटिन वर्ष ३ अंक १.pdf
आ.व. २०७६७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७६/७७ 01/06/2021 - 15:54 PDF icon आ.व. २०७६७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन.pdf
आ व २०७७।७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ 01/04/2021 - 20:51 PDF icon आ व २०७७।७८ को प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन.pdf
कमल गाउँपालिकाको गाउँ बस्तुस्थिति विवरण (Village Profile) ७५/७६ 12/18/2020 - 11:49 PDF icon profile-report.pdf
RURAL MUNICIPAL TRANSPORT MASTER PLAN (MTMP) ७७/७८ 12/18/2020 - 11:14 PDF icon final report.pdf
कमल वुलेटिन बर्ष २ अङ्क २/३ ७७/७८ 12/10/2020 - 15:57 PDF icon kamal buletin.pdf
आम्दानी खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको बारे । ७६/७७ 05/08/2020 - 20:11 PDF icon Scan May 8, 2020.pdf
कमल बुलेटिन बर्ष २ अंक १ ७६/७७ 07/30/2018 - 12:27 PDF icon कमल बुलेटिन बर्ष २ अंक १.pdf