FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०।८१ को निति, कार्यक्रम, आय व्यय विवरण, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु (वडास्तरीय र शाखागत ))

८०/८१ 08/01/2023 - 13:57 PDF icon आ.व. २०८०।८१ को नीति कार्यक्रम.pdf, PDF icon आ.व. २०८०।८१ को आय व्यय विवरण.pdf, PDF icon आर्थिक ऐन ,२०८०.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन ,२०८०.pdf, PDF icon आ.व. २०८०।८१ को कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु (वडा स्तरीय र शाखागत ) (2).pdf

१२ औ गाउँसभावाट पारित निर्णयहरु

७९/८० 04/18/2023 - 12:27 PDF icon १२ औ गाउँसभावाट पारित निर्णयहरु_.pdf

आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम

७९/८० 08/28/2022 - 12:39 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७९।८० को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

निति, कार्यक्रम तथा बजेट आ. व. २०७८/७९

७७/७८ 09/13/2021 - 16:09 PDF icon FINAL BUDGET BOOK-2078 KAMAL.pdf

विनियोजन ऐन २०७७ (प्रथम संशोधन) (आठौ गाउँसभाको निर्णयहरु)

७७/७८ 04/20/2021 - 10:53 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७ (प्रथम संसोधन).pdf

निति, कार्यक्रम तथा बजेट आ. व. २०७७/७८

७७/७८ 09/10/2020 - 11:54 PDF icon निति , कार्यक्रम २०७७.७८.pdf

निति, कार्यक्रम तथा बजेट आर्थिक वर्ष २०७६/७७

७६/७७ 07/17/2019 - 13:01 PDF icon निति कार्यक्रम बजेट २०७६।७७.pdf

निति कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका ७५/७६

७५/७६ 09/24/2018 - 12:05 PDF icon निति कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका २०७५।७६.pdf

आ व २०७४-७५ को बजेट तथा कार्यक्रम

७४/७५ 04/18/2018 - 11:26 PDF icon नीति कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिका.pdf